top of page
Contact
S__62603278_0.jpg

27 June  2021

PixCera พร้อมด้วยคุณชาติฉกาจ ไวกวี ช่างภาพร่วมสมัยของเมืองไทย "CHARDCHAKAJ x PIXCERA" และทีมห้องภาพบุญตา ได้เข้าไปถวยภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)ให้กับวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นการบูรณะภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) จากภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณคืนชีวิตสู่เซรามิก ในรูปแบบ Ceramic Art Panel ถ่ายทอดรายละเอียดทุกมิติจากฟิล์มกระจกต้นฉบับ สู่แผ่นเซรามิกระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความสวยงามเฉพาะตัว

bottom of page