Contact
S__62603278_0.jpg

27 June  2021

PixCera พร้อมด้วยคุณชาติฉกาจ ไวกวี ช่างภาพร่วมสมัยของเมืองไทย "CHARDCHAKAJ x PIXCERA" และทีมห้องภาพบุญตา ได้เข้าไปถวยภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)ให้กับวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นการบูรณะภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) จากภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณคืนชีวิตสู่เซรามิก ในรูปแบบ Ceramic Art Panel ถ่ายทอดรายละเอียดทุกมิติจากฟิล์มกระจกต้นฉบับ สู่แผ่นเซรามิกระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความสวยงามเฉพาะตัว

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom